Tradiční výrobce asfaltových terčů

Přírodní přirozený zdroj soli, velmi dobře příjmaný zvířaty. Je určen pro lesní zvěř i velká hospodářská zvířata v průběhu celého roku. V našich přirozených krmivech je vždy nedostatek sodíku (Na) a chlóru (Cl). Sůl podporuje trávení (přežvýkavců , nejen lesní zvěře ale i ustájeného dobytka) a do jisté míry vyrovnává nepříznivý, průjmy působící, přebytek draslíku v potravě! Proto je třeba dbát na to, aby sůl byla zvěři k dispozici po celý rok a ve zvýšené míře v podzimním a jarním vegetačním přechodu.

Obchodní informace

Sůl prodáváme v kusech o váze cca 25kg - 35kg
Sůl je zabalena proti navlhnutí v igelitových pytlých

Cena

11,10 Kč / kg s DPH


  • ACC_3997
  • ACC_4002