Tradiční výrobce asfaltových terčů

Historie společnosti se začala psát již v roce 1954, kdy Českomoravský myslivecký svaz zřídil hospodářské zařízení s názvem ČSMS – odchyt zvěře. Dne 27. května 1969 byl dodatkem ke zřizovací listině název změněn na Interlov Praha.

V polovině roku 2007 vstoupila společnost Interlov Praha s.r.o.  do likvidace.

V lednu 2009 koupila část bývalého podniku Interlov Praha, a to  regionální středisko Hradec Králové,   společnost Brown field s.r.o.

Společnost Brown field s.r.o.  se rozhodla navázat na část výrobního programu Interlovu. V současnosti se jedná především o výrobu asfaltových  terčů. Dá se říci,  že tento produkt patří dlouhodobě k evropské špičce. Výroba asfaltových terčů má v Hradci Králové dlouholetou tradici, jejíž počátky se datují již do roku 1967. V roce 1989 byla dovezena automatická linka na výrobu asfaltových terčů z Itálie. V roce 1992 bylo z důvodů dosažení maximální možné přesnosti dávkování vyvinuto a namontováno do stávající linky dávkovací a vážní zařízení, které ve finále u vypuštěných  terčů zajišťuje stálou dráhu letu. K našim dlouholetým zákazníkům patří jednotlivé Okresní myslivecké spolky, střelnice, drobní odběratelé, ale i profesionální sportovní střelci.

Dále pokračujeme v prodeji kusové krmné soli a krmení pro psy.